Огляд ліфтів
Огляд ліфтів проводиться спеціалізованою акредитованою випробувальною лабораторією (центром) згідно з технічним регламентом Митного союзу ТР/ТС 011/2011 в період призначеного терміну служби і згідно ГОСТ Р 52783-2010 не рідше одного разу в 12 місяців. Ми пропонуемо техническое освидетельствование лифтов.
Під час проведення огляду ліфта проводяться випробування і вимірювання, а так само електровимірювальні роботи. За результатами технічного огляду ліфта, спеціалізованою акредитованою випробувальною лабораторією (центром) згідно з технічним регламентом Митного союзу ТР/ТС 011/2011 у відповідність ГОСТ Р 52783-2010, оформляється акт технічного огляду, протоколи проведення електровимірювальних робіт і проводиться запис в паспорті ліфта. Декларування ліфтового обладнання здійснює спеціалізована ліфтова організація, що виконала монтаж або модернізацію, на підставі власних доказів та доказів, отриманих за участю третьої сторони — акредитованої випробувальної лабораторії. У відповідність з технічним регламентом Митного союзу ТР/ТС 011/2011 на знову установленому ліфтове обладнання, ліфта перед введенням в експлуатацію, проводиться повне технічне опосвідчення та електровимірювальні роботи по ГОСТ Р 53782-2010.

Після проведення даних робіт, спеціалізована ліфтова організація надає доказову базу згідно вимогам ТР/ТС 011/2011 для реєстрації декларації про відповідність ліфта вимогам технічного регламенту Митного союзу ТР/ТС 011/2011.